HOME

Social Spaces werkt aan ruimtelijke projecten waarbij de wensen van de ruimteconsument als uitgangspunt worden gehanteerd. De rol van de eindgebruiker wordt vaak genegeerd in de ruimtelijke sector omdat hij veelal als onkundig wordt beschouwd. Social Spaces ziet de gebruiker juist als de drager van een project met een waardevolle rol.

Door vanuit de zachte kant te opereren creëren we een sociaal rendement en een duurzame ruimtelijke situatie. Dat slaat terug op de economische waardecreatie. Zo ontstaat een ruimtelijke inrichting die beter aansluit bij de markt.

De gebruikers van een gebouw en gebied willen graag gezelligheid. Toch ontbreekt deze regelmatig. Social Spaces werkt met de GEZELLIGHEID XXXL3 index. Een meetinstrument op basis waarvan een  advies wordt ontwikkeld voor de styling, het ontwerp, de ontwikkeling en de branding van een gebouw of gebied.

Styling is een methode waarbij, soms met geringe ingrepen, een gebouw of gebied een upgrading ondergaat. Het is de kunst die elementen te herkennen en in te vullen die de belevingswaarde van het gebied concreet verbeterd.

Branding en communicatie is bij gebiedsontwikkeling onontbeerlijk om het project  te laten renderen. De perceptie bij een gebied bepaalt veel van haar succes en Social Spaces ziet tal van mogelijkheden om de identiteit in een opwaartse beweging te geleiden.

Dat we een onorthodoxe speler zijn binnen de ruimtelijke inrichting vinden we niet eng. Het idee dat er op een groot aantal fronten radicaal anders gewerkt moet worden binnen de ruimtelijke sector, sterkt ons in onze visie.

Social Spaces werkt voor particulieren, bedrijven, ontwikkelaars, adviesbureaus en overheden binnen elk type gebied. 

Tevens wordt gewerkt aan bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Daar is zo mogelijk nog meer vraag  naar vraaggestuurde planning van gebieden en vastgoed.